Adil Ticaret ve Doğrudan Ticaret

Kahve üreticilerini, tüketici ve satıcılarını koruyan, adil ve sürdürülebilir bir üretim sağlamayı öncelik edinen bir çok kurum ve kuruluş ve bunların oluşturduğu farklı yapılarda modeller bulunmakta.

Doğrudan Ticaret (Direct Trade), Adil Ticaret (Fair Trade) dışında kahve dükkanları ve kahve kavurma merkezleri Organic (Organic), Rain Forest Alliance (Yağmur Ormanları Birliği), Bird Friendly (Kuş Dostu), UTZ Certified (UTZ Sertifikası) gibi daha pek çok seçenek barındırabilmektedirler. Tüm bu iş birlikleri, değerlendirme kriterleri ve yapılandırma çalışmaları arasında özellikle Adil Ticaret bir çok tüketici tarafından özel bir ilgi ile karşılanmış görünüyor.

Doğrudan Ticaret (Direct Trade)

Adil Ticaret mi Doğrudan Ticaret mi?

Bir kaç kez karşılaştığımız bu soruya esasında her ikisinin de temel olarak belirlediği bir kaç özellik üzerinden cevap vermek istedik. Kahve mekanlarını eklediğimiz sistemimizde de ilgili bilgi ve sertifikalara sahip mekanlar arasında kriter olarak sunduğumuz her iki ticari modelin de kendilerine göre olumlu ve olumsuz yanları bulunmakta. Bazı durumlarda birlikte ya da karşı karşıya değerlendirilen Doğrudan Ticaret ve Adil Ticaret tam olarak nedir bir bakalım.

Öncelikle, daha öncesinde Adil Ticaret (Fair Trade) ve Doğrudan Ticaret (Direct Trade) konularında bilgi almak isterseniz, sıcak bir fincan kahve eşliğinde aşağıdaki iki yazıyı okumanızı öneririz.

Önerilen Yazılar

Adil Ticaret (Fair Trade) Nedir?
Doğrudan Ticaret (Direct Trade) Nedir?

Direct Trade vs. Fair Trade

Adil Ticaret ve Doğrudan Ticaret Arasındaki Farklılıklar

İki ticari model arasındaki temel farklılık, Adil Ticaret’teki bilgilendirme adımlarında kooperatiflerin söz sahibi olması ve değerlendirmelerin yine kooperatifler ile belirlenmesi. Bu çiftçiler için bir güvence oluştursa da Doğrudan Ticaret’e kıyasla birden fazla yapı daha düşük gelir anlamına gelebiliyor.

Kooperatiflerdeki yönetimsel değişiklikler, demokratik süreç ve paydaşlık alıcılar ve üreticiler arasında uzun dönem bir birlikteliği zorlaştırabilmekte.

Küçük ölçekli kahve çiftliklerinin ödediği paylar özellikle hasat zamanı ya da öncesinde ortaya çıkabilecek hastalık, ekonomik ve siyasal sorunlar gibi durumlarda yük teşkil edebiliyor. Bu durum özellikle Doğrudan Ticaret yapan kahve çiftlikleri ile kıyaslandığında, Doğrudan Ticaret modeli üzerinden daha fazla kazanç elde edilmesi anlamına gelebiliyor.

Doğrudan Ticaret’te alıcı ile satıcı arasındaki güçlü birliktelik çok daha kaliteli kahve çekirdeklerinin üretilebilmesine, son tüketiciye satılan kahvenin sunumuna kadar özel bir birlikteliğin söz konusu olabilmesine olanak sağlayabiliyor.

Adil Ticaret (Fair Trade)

Temel olarak kısmen farklı modeller olsalar da, temelde her iki model de gelişim, sürdürülebilirlik ve ortaklık esaslarına dayansalar da aynı ülke içerisinde rekabet noktası oluşturabilmekteler. Özellikle Adil Ticaret içerisinde üreticiler arasındaki dayanışma ve beklenmedik durumlarda sağlanan kooperatif desteği bir garantör sağlayabilmekte. Ancak, birden fazla satıcı ile ilişki ağı oluşturabilmiş kahve çiftlikleri de benzer bir şekilde alıcılarının desteği ile yaşanabilecek olumsuzsuzluklardan korunabilmekteler.

Kaynaklar

Fair Trade International
Wikipedia: Fair trade
Wikipedia: Direct Trade
What is Direct Trade coffee?
Direct Trade: How We Buy Coffee?
– Fair Trade vs Direct Trade

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir